Spørretimespørsmål fra Ranveig Frøiland (A) til kommunal- og regionalministeren

Om at Bergen kommune kjem uheldig ut når det gjeld utjamning av skatt og inntekt, og når dei kan få svar på søknaden om ekstra midlar for 2003

Datert: 30.01.2003
Besvart: 05.02.2003 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Ranveig Frøiland (A)

Spørsmål

Ranveig Frøiland (A): Bergen kommune kjem svært uheldig ut når det gjeld utjamning av skatten. Bergen "taper" også som følgje av inntektsutjamninga. Kommunen får heller ikkje ta del i dei spesielle tilskota i inntektssystemet. Bergen kjem på 91,6 pst. av landsgjennomsnittet til trass for at skatteinngangen er høgare enn landsgjennomsnittet. Bergen har i oktober 2002 søkt om ekstra midlar for 2003.

Kva vil statsråden gjera, og når kan Bergen få svar på søknaden?


Les hele debatten