Spørretimespørsmål fra Per Sandberg (FrP) til justisministeren

Om bortføringen av et barn til Mexico og hva Regjeringen gjør i slike saker

Datert: 30.01.2003
Besvart: 05.02.2003 av justisminister Odd Einar Dørum

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): En mor fra Bergen har ikke sett sitt barn på snart tre år. Dette skyldes at barnefaren bortførte barnet til Mexico i 1999. Norske myndigheter har vært godt informert og engasjert i denne saken uten at det har gitt moren og hennes barn noen forhåpninger om gjenforening.

Hva gjør Regjeringen i denne aktuelle saken og andre sammenlignbare saker, og hva mener statsråden kan gjøres/endres for at norske barn blir gjenforent med sine foreldre i Norge når bortføring av denne type skjer?


Les hele debatten