Muntlig spørsmål fra Hill-Marta Solberg (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om den økende ledigheten og det lave antallet tiltaksplasser, og hvorvidt virkemidlene i Aetat i dag er tilpasset utviklingen

Datert: 08.01.2003
Besvart: 08.01.2003 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Hill-Marta Solberg (A)

Spørsmål

Hill-Marta Solberg (A):


Les hele debatten