Muntlig spørsmål fra Morten Lund (Sp) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om hvorvidt det er en målsetting for myndighetene å få antallet ledige ned på det nivået det var før Regjeringen tiltrådte

Datert: 08.01.2003
Besvart: 08.01.2003 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Morten Lund (Sp)

Spørsmål

Morten Lund (Sp):


Les hele debatten