Muntlig spørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til landbruksministeren

Om hvorfor Regjeringen foreslår å øke kvoten på toll- og avgiftsfrie varer til ti kg totalt fremfor å øke kjøttkvoten alene til ti kg slik den først lovet

Datert: 08.01.2003
Besvart: 08.01.2003 av landbruksminister Lars Sponheim

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP):


Les hele debatten