Muntlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til sosialministeren

Om statsråden finner bostøtteøkningen på 700 kr tilstrekkelig for å hjelpe vanskeligstilte med strømregningen, sett i lys av at staten håver inn milliardbeløp som følge av de økte strømkostnadene

Datert: 15.01.2003
Besvart: 15.01.2003 av sosialminister Ingjerd Schou

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP):


Les hele debatten