Muntlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til sosialministeren

Om å ta initiativ til en endring av lovverket for å hindre kommunene i å tvangsflytte utviklingshemmede av økonomiske hensyn

Datert: 15.01.2003
Besvart: 15.01.2003 av sosialminister Ingjerd Schou

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV):


Les hele debatten