Muntlig spørsmål fra Eva M. Nielsen (A) til kultur- og kirkeministeren

Om hva statsråden mener om homofiles situasjon i Den norske kirke, med bakgrunn i at landets biskoper forholder seg ulikt til Kirkens vedtak om at den ikke ønsker prester som lever i partnerskap

Datert: 15.01.2003
Besvart: 15.01.2003 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Eva M. Nielsen (A)

Spørsmål

Eva M. Nielsen (A):


Les hele debatten