Muntlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justisministeren

Om å sikre et bedre botilbud for kriminelle som har sonet ferdig, med henvisning til at mange havner på hospits

Datert: 15.01.2003
Besvart: 15.01.2003 av justisminister Odd Einar Dørum

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV):


Les hele debatten