Muntlig spørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til statsministeren

Om å sørge for at vi får en tiltakspakke mot økende ledighet som følge av at forutsetningene er endret dramatisk i forhold til det de var under budsjettbehandlingen

Datert: 26.02.2003
Besvart: 26.02.2003 av statsminister Kjell Magne Bondevik

Carl I. Hagen (FrP)

Spørsmål

Carl I. Hagen (FrP):


Les hele debatten