Muntlig spørsmål fra Bjarne Håkon Hanssen (A) til kommunal- og regionalministeren

Om å spare store beløp på å konkurranseutsette tjenester, og hvorvidt kommunene skal løse sine problemer ved å legge eldreomsorgen ut på anbud

Datert: 26.02.2003
Besvart: 26.02.2003 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Spørsmål

Bjarne Håkon Hanssen (A):


Les hele debatten