Muntlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Om strakstiltak for å bedre mattekunnskapen hos norske elever

Datert: 02.04.2003
Besvart: 02.04.2003 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP):


Les hele debatten