Muntlig spørsmål fra Jens Stoltenberg (A) til utdannings- og forskningsministeren

Om å erkjenne at det kommuneopplegget Regjeringen hadde, var for stramt til å gjennomføre en satsing på skolen

Datert: 02.04.2003
Besvart: 02.04.2003 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Jens Stoltenberg (A)

Spørsmål

Jens Stoltenberg (A):


Les hele debatten