Muntlig spørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til utdannings- og forskningsministeren

Om problemene i den norske skolen og at skolestatsråden ikke er villig til å svare på en del av de utfordringene hun blir stilt overfor

Datert: 02.04.2003
Besvart: 02.04.2003 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A):


Les hele debatten