Muntlig spørsmål fra Karin S. Woldseth (FrP) til kultur- og kirkeministeren

Om å sikre Akershus festning hvis Forsvarets overkommando blir flyttet dit, på grunnlag av konvensjonen for vern av kultureiendom i væpnet konflikt

Datert: 02.04.2003
Rette vedkommende: Forsvarsministeren
Besvart: 02.04.2003 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Karin S. Woldseth (FrP)

Spørsmål

Karin S. Woldseth (FrP):


Les hele debatten