Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til miljøvernministeren

Om påstanden om at ulvene i Sør-Skandinavia oppstod gjennom illegal utsetting, og hvorvidt statsråden ser dette som sannsynlig, og vil nedsette en granskingskommisjon for å undersøke det

Datert: 02.10.2003
Besvart: 15.10.2003 av miljøvernminister Børge Brende

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): I programmet Dokument 2 på TV2 om ulvemysteriet som ble sendt 22. september 2003, ble det "bekreftet" det bygdefolk i mange år har påstått, at ulvene i Sør-Skandinavia oppsto gjennom illegal utsetting, dvs. grov miljøkriminalitet.

Ser statsråden dette som sannsynlig, og vil han sette ned en granskingskommisjon for å undersøke disse svært alvorlige påstandene?


Les hele debatten