Spørretimespørsmål fra Dagrun Eriksen (KrF) til barne- og familieministeren

Om å sikre og utbygge voldsforebyggende arbeid

Datert: 06.10.2003
Fremsatt av: Bror Yngve Rahm (KrF)
Besvart: 15.10.2003 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Dagrun Eriksen (KrF)

Spørsmål

Dagrun Eriksen (KrF): Vold må bekjempes via to spor: Offeret må sikres vern ved alternative botilbud, besøksforbud o.l. Voldsutøveren må også hjelpes til å slutte å slå. Det er viktig å forebygge vold. Voldsforebyggende tiltak bør utbygges slik at tilbudet blir landsdekkende. Organisasjonen Alternativ til Vold (ATV) driver et slikt arbeid flere steder i landet. ATV i Telemark har hatt et treårig prosjekt som opphører i desember.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre og utbygge voldsforebyggende arbeid?


Les hele debatten