Spørretimespørsmål fra Linda C. Hofstad Helleland (H) til justisministeren

Om å kvalitetssikre sakkyndiges arbeid i sivile saker

Datert: 06.10.2003
Besvart: 15.10.2003 av justisminister Odd Einar Dørum

Linda C. Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda C. Hofstad Helleland (H): Den siste tiden er bruk av sakkyndige erklæringer i retten mye omtalt i mediene. Et spesielt fokus har vært rettet mot faglig uenighet mellom psykologer og bruk av tester som grunnlag for den, eller de sakkyndiges uttalelser og råd til retten. I de sivile sakene er det ingen form for kvalitetssikring av erklæring fra sakkyndig. Etter min mening er denne praksis et rettssikkerhetsproblem både for den enkelte og for samfunnet.

Hva vil statsråden gjøre for å kvalitetssikre sakkyndiges arbeid i sivile saker?


Les hele debatten