Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til justisministeren

Om nedlegging av lensmannsstillinger i distriktene, og hvilke lovpålagte politioppgaver som skal nedprioriteres i de områdene som mister viktige politiressurser med stor lokalkunnskap

Datert: 08.10.2003
Besvart: 15.10.2003 av justisminister Odd Einar Dørum

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Vi viser til at det nå legges ned lensmannsstillinger i distriktene.

Kan statsråden opplyse om hvilke lovpålagte politioppgaver som skal nedprioriteres i de områdene som mister viktige politiressurser med stor lokalkunnskap?


Les hele debatten