Spørretimespørsmål fra Thore A. Nistad (FrP) til samferdselsministeren

Om hvorvidt det var statsrådens intensjon at man ved omorganiseringen fra Vegvesenet til Mesta får beholde 66 pst. av sin gamle lønn i inntil ti år, selv om man begynner i ny jobb

Datert: 09.10.2003
Besvart: 15.10.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Thore A. Nistad (FrP)

Spørsmål

Thore A. Nistad (FrP): Ved omorganiseringen fra Vegvesenet til Mesta får man 66 pst. av sin gamle lønn utbetalt som sluttpakke i inntil 10 år. Ifølge bladet Vegen og Vi (Statens vegvesen) får man fortsatt beholde 66 pst. av sin gamle lønn i inntil 10 år, selv om man begynner i ny godt betalt jobb i konkurrerende firmaer.

Var dette intensjonen til statsråden ved omorganiseringen av Statens vegvesen?


Les hele debatten