Spørretimespørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til justisministeren

Om at den globaliseringskritiske bevegelsen er omtalt under overskriften politisk ekstremisme i Justisdepartementets trusselvurdering, og hvorvidt statsråden står inne for en slik kategorisering

Datert: 09.10.2003
Besvart: 15.10.2003 av justisminister Odd Einar Dørum

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): I Justisdepartementets trusselvurdering og prioriteringer for Politiets sikkerhetstjeneste for 2003 er den globaliseringskritiske bevegelsen omtalt under overskriften politisk ekstremisme. Den eneste andre gruppen som omtales her er de høyreekstreme.

Står statsråden inne for en slik kategorisering av de norske organisasjoner og miljøer som har markert seg som kritiske til økonomisk og politisk globalisering?


Les hele debatten