Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til justisministeren

Om å rette opp den krisestemningen som synes å prege Agder politidistrikt, etter at politireformen har ført til stillingskutt og synkende tillit til politiet blant publikum

Datert: 09.10.2003
Besvart: 15.10.2003 av justisminister Odd Einar Dørum

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Ifølge Agderposten den 13. september vokter fem politifolk 62 771 innbyggere i Arendal, Grimstad og Froland fra kl. 16.00 til 07.00. Politireformen skulle gi flere politifolk i aktiv tjeneste. På Agder synes det stikk motsatte å ha skjedd. Resultatet er flere stillingskutt, et mindre synlig politi, synkende tillit til politiet blant publikum, intern frustrasjon i etaten samtidig som kriminaliteten øker.

Hva vil statsråden gjøre for å rette opp den krisestemningen som nå synes å prege Agder politidistrikt?


Les hele debatten