Spørretimespørsmål fra Einar Holstad (KrF) til justisministeren

Om å foreslå lovendring for at barn og voksne skal få et likeverdig vern mot erstatningsbetingede skader, da erstatningsbeløp er lavere for en under 16 år enn for mange voksne

Datert: 11.11.2003
Besvart: 19.11.2003 av justisminister Odd Einar Dørum

Einar Holstad (KrF)

Spørsmål

Einar Holstad (KrF): Dersom en under 16 år utsettes for en ulykke og får en varig skade, skal menerstatning og framtidig ervervstap beregnes etter standardregler i skadeserstatningsloven § 3-2a. Det maksimale erstatningsbeløp som utbetales ved konstatering av 100 % varig medisinsk uførhet, er 40G (2 274 440 kr). Dette er mindre enn hva mange voksne får som erstatning for tilsvarende tap, og dekker ikke alltid framtidig tap.

Vil statsråden foreslå lovendring for at barn og voksne skal få et likeverdig vern mot erstatningsbetingende skader?


Les hele debatten