Spørretimespørsmål fra Aud Gaundal (A) til helseministeren

Om å sikre norske forbrukere trygge egg gjennom å forlenge holdbarhetsmerkingen, etter at fjørfebransjen melder om at det mangler egg for å dekke juleetterspørselen

Datert: 13.11.2003
Besvart: 19.11.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

Aud Gaundal (A)

Spørsmål

Aud Gaundal (A): Fjørfebransjen i Norge melder at det mangler egg for å dekke juleetterspørselen. Bransjen har søkt SNT om dispensasjon til å forlenge holdbarhetsmerkingen med fire dager i ukene før jul, men fått avslag. Norske egg har sannsynligvis den beste smittestatusen i verden og er fri for salmonella. Ved manko på egg er alternativet import fra land med vesentlig dårligere smittestatus på egg og fjørfe, og dermed med større risiko for forbruker.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre norske forbrukere trygge egg til jul?


Les hele debatten