Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til samferdselsministeren

Om hvorvidt statsråden er imot at det blir gratis bompassering nattestid på E18 i Aust-Agder

Datert: 13.11.2003
Besvart: 19.11.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Bomstasjonene på Ev 18 i Aust-Agder går med underskudd fra midnatt til klokken fem om morgenen. Ifølge NRK Sørlandet passerer det bare rundt 20 biler i snitt pr. time i dette tidsrommet. I St.prp. nr. 30 (2000-2001) vedrørende utbygging av deler av Ev 18 i Aust-Agder, er det forutsatt betjente bomstasjoner som tar avgift hele døgnet. Det synes meningsløst å innkreve bompenger i de perioder av døgnet driften går med underskudd.

Er statsråden imot at det blir gratis bompassering nattestid på Ev 18 i Aust-Agder?


Les hele debatten