Spørretimespørsmål fra Ågot Valle (SV) til utenriksministeren

Om Regjeringas syn på kurdernes situasjon i Tyrkia, og hvordan Norge kan bidra til en økt respekt for deres kulturelle og politiske rettigheter

Datert: 13.11.2003
Besvart: 19.11.2003 av utenriksminister Jan Petersen

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Det er flere positive utviklingstrekk når det gjelder menneskerettighetssituasjonen i Tyrkia. Blant annet er dødsstraffen endelig avskaffet. Det er imidlertid fremdeles grunn til å kritisere landet for behandlingen av den kurdiske minoriteten.

Hva er Regjeringas syn på kurdernes situasjon i Tyrkia i dag, og hvordan kan Norge bidra til en økt respekt for deres kulturelle og politiske rettigheter?


Les hele debatten