Spørretimespørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

Om kor mykje Regjeringa har lagt vekt på forskarmiljøa utanfor FNs klimapanel i arbeidet med klimaproblematikken, då mange meiner at magnetisk aktivitet på sola påverkar jordas klima

Datert: 13.11.2003
Besvart: 19.11.2003 av miljøvernminister Børge Brende

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Mange forskarar meiner at magnetisk aktivitet på sola påverkar jordas klima, til dømes ved å påverka skydanninga. Ein ny forskingsstudie gjev ein meir presis utregning av solflekkhistoria. Solforskar Pål Brekke meiner fleire puslespillbitar fell på plass, og synar at teoria om kosmisk stråling og skyar hev noko for seg.

I hvilken grad har Regjeringa lagt vekt på forskarmiljøa utanfor FNs klimapanel i Regjeringas arbeid med klimaproblematikken?


Les hele debatten