Muntlig spørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til landbruksministeren

Om at matvareprisene øker sterkt til tross for halvering av matmomsen, og å gjennomføre undersøkelser i matvarekjeden for å se hvem som har "spist" mest når det gjelder avgiftskuttene

Datert: 12.11.2003
Besvart: 12.11.2003 av landbruksminister Lars Sponheim

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP):


Les hele debatten