Muntlig spørsmål fra Odd Roger Enoksen (Sp) til fiskeriministeren

Om strukturendringer i fiskerinæringen, og at kutt i føringstilskuddet vil ramme den utsatte delen av fiskeflåten og resultere i forsterket fraflytting fra små kystsamfunn

Datert: 12.11.2003
Besvart: 12.11.2003 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Odd Roger Enoksen (Sp)

Spørsmål

Odd Roger Enoksen (Sp):


Les hele debatten