Muntlig spørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til kultur- og kirkeministeren

Om konkurranseforholdet mellom de kommersielle og ikke-kommersielle kanalene, knyttet til utfordringer i forbindelse med bl.a. digitalisering og bakkenett

Datert: 12.11.2003
Besvart: 12.11.2003 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV):


Les hele debatten