Muntlig spørsmål fra Kristin Halvorsen (SV) til statsministeren

Om hvilke krav Norge har til okkupasjonsmaktene i Irak med hensyn til sikkerheten for sivilbefolkningen og soldatene på kort sikt og for politiske løsninger på lengre sikt

Datert: 19.11.2003
Besvart: 19.11.2003 av statsminister Kjell Magne Bondevik

Kristin Halvorsen (SV)

Spørsmål

Kristin Halvorsen (SV):


Les hele debatten