Muntlig spørsmål fra Inger S. Enger (Sp) til olje- og energiministeren

Om hvorfor det ikke blir gitt 100 pst. dekning av berørte kommuners utgifter etter flommen på Nordvestlandet og Trøndelag i august 2003, slik som ved tilsvarende storflommer

Datert: 11.02.2004
Besvart: 11.02.2004 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Inger S. Enger (Sp)

Spørsmål

Inger S. Enger (Sp):


Les hele debatten