Muntlig spørsmål fra Jens Stoltenberg (A) til utenriksministeren

Om å få bekreftet at Sem-erklæringens mål om 1 pst. av nasjonalinntekten til bistand ligger fast

Datert: 10.03.2004
Besvart: 10.03.2004 av utenriksminister Jan Petersen

Jens Stoltenberg (A)

Spørsmål

Jens Stoltenberg (A):


Les hele debatten