Muntlig spørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til landbruksministeren

Om å fjerne det tollbaserte vernet i de periodene der norske produsenter ikke klarer å tilfredsstille behovet til eggspisende nordmenn

Datert: 10.03.2004
Besvart: 10.03.2004 av landbruksminister Lars Sponheim

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP):


Les hele debatten