Muntlig spørsmål fra Odd Roger Enoksen (Sp) til landbruksministeren

Om uklarhet fra regjeringshold om hvilke fullmakter man har fra Stortinget i forhold til å endre posisjon i WTO-forhandlingene

Datert: 10.03.2004
Besvart: 10.03.2004 av landbruksminister Lars Sponheim

Odd Roger Enoksen (Sp)

Spørsmål

Odd Roger Enoksen (Sp):


Les hele debatten