Muntlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til sosialministeren

Om å motvirke den negative utviklingen med økning både i utgiftene til sykepenger og antallet uførepensjonister

Datert: 12.05.2004
Besvart: 12.05.2004 av sosialminister Ingjerd Schou

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP):


Les hele debatten