Muntlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til olje- og energiministeren

Om hvordan statsrådens ønske om å øke andelen fornybar energi i Norge samsvarer med strategien for bygging av gasskraftverk

Datert: 19.05.2004
Besvart: 19.05.2004 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP):


Les hele debatten