Muntlig spørsmål fra Bendiks H. Arnesen (A) til fiskeriministeren

Om forslaget i revidert nasjonalbudsjett om å si opp hovedavtalen for fiskerinæringen, og om ikke en så drastisk omlegging for næring og lokalsamfunn burde kommet som egen sak til Stortinget

Datert: 19.05.2004
Besvart: 19.05.2004 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Bendiks H. Arnesen (A)

Spørsmål

Bendiks H. Arnesen (A):


Les hele debatten