Muntlig spørsmål fra Torstein Rudihagen (A) til finansministeren

Om aukande ledigheit blant helse- og omsorgsarbeidarar, og om ikkje finansministeren ser behov for å styrkje kommuneøkonomien for å få nytta desse folka

Datert: 06.04.2005
Besvart: 06.04.2005 av finansminister Per-Kristian Foss

Torstein Rudihagen (A)

Spørsmål

Torstein Rudihagen (A):


Les hele debatten