Muntlig spørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om hvilket menneskeverd det er som styrer vår helseøkonomi når en alvorlig syk kreftpasient ved Haukeland sykehus ble nektet cellegiftbehandling, med den begrunnelse at kostnaden var for høy

Datert: 06.04.2005
Besvart: 06.04.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP):


Les hele debatten