Muntlig spørsmål fra Bjarne Håkon Hanssen (A) til helse- og omsorgsministeren

Om å se nærmere på hvordan folk flest sammen med lokale og regionale myndigheter kan få økt innflytelse på vedtak som fattes i lokale og regionale helseforetak

Datert: 06.04.2005
Besvart: 06.04.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Spørsmål

Bjarne Håkon Hanssen (A):


Les hele debatten