Muntlig spørsmål fra Rolf Reikvam (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Om hvorvidt statsråden vil fremme forslag om at skolen skal være et reklamefritt område

Datert: 20.04.2005
Besvart: 20.04.2005 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV):


Les hele debatten