Muntlig spørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til barne- og familieministeren

Om at myndighetene må følge opp med sanksjoner for at et lovpålegg om 40 pst. kvinneandel i norske styrer skal ha mening, f.eks. oppløsningsrett eller høye bøter

Datert: 20.04.2005
Besvart: 20.04.2005 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A):


Les hele debatten