Muntlig spørsmål fra Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A) til kommunal- og regionalministeren

Om hvorvidt det er riktig å love nye skattelettelser, når mange eldre mangler den grunnleggende trygghet for å få hjemmehjelp og sykehjemsplass hvis man har behov for det

Datert: 18.05.2005
Besvart: 18.05.2005 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A)

Spørsmål

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A):


Les hele debatten