Muntlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til arbeids- og sosialministeren

Om hvorvidt statsråden innser at den eneste forsvarlige håndteringen av personer som har fått avslag på asylsøknaden og representerer en sikkerhetsrisiko, er å plassere dem i lukkede mottak

Datert: 23.11.2005
Besvart: 23.11.2005 av arbeids- og sosialminister Bjarne Håkon Hanssen

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP):


Les hele debatten