Muntlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om grep for å redusere etterslepet på vegvedlikehold og øke takten i bygging av nye veger

Datert: 24.05.2006
Besvart: 24.05.2006 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP):


Les hele debatten