Muntlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Om at Regjeringen legger opp til en inntektsvekst for kommunene på 2 mrd. kr i 2007, uten å sørge for at midlene blir brukt til skole og eldreomsorg

Datert: 24.05.2006
Besvart: 24.05.2006 av kommunal- og regionalminister Åslaug Haga

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP):


Les hele debatten