Muntlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Om hvorvidt avgiftsbelegging av naturgass vil bidra til å redusere faren for kraftkrise eller redusere strømprisene, eller om konsekvensen vil være motsatt

Datert: 18.10.2006
Besvart: 18.10.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP):


Les hele debatten