Muntlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til olje- og energiministeren

Om å garantere for at miljøforpliktelsene i Mongstad-avtalen blir holdt og at investeringsbeslutningene ikke blir utsatt

Datert: 18.10.2006
Besvart: 18.10.2006 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF):


Les hele debatten