Muntlig spørsmål fra Lars Sponheim (V) til finansministeren

Om at man ved å fjerne skattefordelen ved individuelle pensjonsavtaler og livrente bidrar til forbruksfest, ved at et formidabelt beløp frigjøres og plasseres i eiendom og bolig

Datert: 18.10.2006
Besvart: 18.10.2006 av finansminister Kristin Halvorsen

Lars Sponheim (V)

Spørsmål

Lars Sponheim (V):


Les hele debatten